ERROR: GENOEG!

Gameboys

De wereld is aangetast door een virus. Het is een sluipende ziekte—een onverdacht verschijnsel maar niettemin een pest. Denk niet dat deze ziekte alleen maar in de tropen voorkomt, of alleen maar onder een selecte risicogroep; hij is hier vlakbij. Je hebt zelfs geen microscoop nodig om de bacillen te zien, dat lukt ook met het blote oog, en trouwens ook met het blote oor. Het heet gameboy.

Met de gameboy bedoel ik niet dat akelige piepende plastic uit Japan. Ik bedoel het speciale slag mensen dat zich ophoudt in practicumzalen en zich bezig houdt met het spelen van spelletjes. De gameboy is een ondersoort van de homo hackens, en zeker niet, zoals de naam toch suggereert, van de homo ludens. Ze zijn herkenbaar aan de licht rechthoekige oogjes van het staren naar schermen, spinnenvingers van het typen, en een meestal vrij mager voorkomen, veroorzaakt door het eten van ongezonde voeding (voorzover ze al eten). Ze spreken een taal die slechts begrijpelijk is voor andere gameboys. Daarin valt met name het gebruik van het woord hitpoints op.

Het territorium van de gameboy is de computerzaal, waar je de gameboy kunt aantreffen zolang de zaal geopend is, dat is dus van ’s ochtends half negen tot ’s avonds tien. Het schadelijke aan hun gedrag is dat zij daar vitale computers bezet houden voor hun zinloze bezigheden. Daardoor worden echte studenten afgeschrikt, en in ieder geval opgehouden.

Nog schadelijker is een cluster van gameboys. Niet alleen bezetten die meer computers, maar ze maken er ook nog onderling lawaai bij, en dat is bepaald geen pretje. Daarbij produceren ze ook nog een hoeveelheid afval, in de vorm van marswikkels en ander snoeppapier.

Begrijp me goed, ik ben niet tegen het spelen van spelletjes. Ik ben de eerste om toe te geven dat het spelen van een spelletje best aardig kan zijn, ja sterker nog, ik speel zelf wel eens een spelletje. Maar je kunt te ver gaan, en de gameboy is way out of line.

De gameboy vormt een afschrikwekkend voorbeeld voor de mens. Het beeld van de gameboy spreekt van verregaande hersenverweking, van vroegoptredende Altzheimer, van verminderde toerekeningsvatbaarheid. Zo diep kun je dus zinken, als mens. Laat de gameboy ons een les zijn.

ERROR

Deze tekst stond eerder in de By The Way…, nummer 15.

© Roelof Ruules