© Copyright

Helaas is het web de wereld van ongevraagd knippen-en-plakken. Helaas weten veel mensen niet dat auteursrecht ook geldt als dat niet uitdrukkelijk wordt vermeld. Daarom het volgende:

Op al het materiaal op mijn pagina's is het gebruikelijke copyright van toepassing. Kort samengevat komt dat hier op neer:
  1. Je mag mijn werk downloaden en/of kopiëren als thuiskopie.
  2. Je mag mijn werk gebruiken volgens het citaatrecht ('fair use'), onder vermelding van de herkomst (tenminste mijn naam en bij voorkeur ook een URL).
  3. Afgezien van regel 2 is verspreiding van mijn werk op enige manier niet toegestaan zonder mijn toestemming.
  4. Dus: (diep)linken naar mijn werk is toegestaan, materiaal van mijn site presenteren niet, behoudens regel 2.
  5. Je mag nooit geld vragen voor mijn werk als zodanig zonder mijn toestemming.
Mijn toestemming kun je vragen door een e-mail te sturen naar
R.A.Ruules at uu.nl
Terug >>>

Unfortunately, the web is the world of unrestricted copy-and-paste. Unfortunately, not many people know that copyright is active even when it is not mentioned explicitly. So that is why:

All the material on my pages is subject to the usual copyright. Which boils down to:
  1. You may down load and/or copy material for home use.
  2. You may use my work according to 'fair use' principles, always mentioning its origins (at least my name and preferably a URL as well).
  3. Apart from rule #2, spreading my work in any way is not permitted without my prior consent.
  4. Therefore: (deep) linking to my work is permitted, presenting material from my site is not, subject to rule #2.
  5. You may never charge my work as such without my prior consent.
To get my consent, please send an email to
R.A.Ruules at uu.nl
Back >>>