ERROR ON ROUTE 96

The seven bits of man

Om het eerste bit van ons leven vol te maken hoeven we eigenlijk niet veel meer te doen dan eten, groeien, slapen of anderen uit de slaap houden. Is het eerste bit eenmaal gevuld, dan zijn we één jaar oud. Tijd voor de meesten om wat geluiden te leren ter aanduiding van eten, drinken of poep in de broek. Mensen die hun tweede bit vullen zijn twee of drie jaar oud, maar nemen nog altijd geen deel aan onze samenleving. Als de tijd komt om ook het derde bit van het levensregister te vullen zijn ze in staat om te lopen, te praten, en min of meer zelfstandig naar de wc te gaan.

De leeftijd die behoort bij het derde bit is de periode van vier tot en met zeven jaar. Dit is bij uitstek de periode om basale kennis op te doen. Ik stel daarom voor om deze vier jaar te besteden aan basisonderwijs. Ja, je leest het goed: wat mij betreft mag het onderwijssysteem ook op de helling. We zijn al zo gewend aan politieke experimentjes met het onderwijs, dat deze verandering er ook nog wel bij kan.

De volgende onderwijsperiode begint dan als we het vierde bit vullen. Dit is bij uitstek de tijd om eens flink te schiften tussen de intelligente en minder intelligente mensjes. Niks ‘middenschool’ tot je zestiende! Ik stel me voor dat deze opleidingsfase vier jaar duurt, dus tot je twaalfde, waarna een verdere schifting volgt. De derde fase duurt ook weer vier jaar, en dan zijn we zestien en gaan we het vijfde bit vullen.

Dat vijfde bit brengt nieuwe rechten maar ook plichten met zich mee. We mogen gaan autorijden, werken, neuken en stemmen, maar we moeten voortaan ook belasting gaan betalen. Universitair onderwijs kan nu ook zijn aanvang nemen; omdat we al veel eerder dan nu de intellectuele schifting hebben aangebracht hoeft dat geen problemen op te leveren. Wie niet studeert gaat werken. Klaar.

Als we het zesde bit bereiken, zijn we 32 jaar. Dat is een hele mooie leeftijd, het begin van de ‘jaren des onderscheids’. Ik heb ooit eens gelezen dat een acteur minstens 32 moet zijn om Hamlet te kunnen spelen. Dat lijkt me juist. Wie het zevende bit bereikt is 64 en mag met pensioen. Zeven bits is in het algemeen genoeg voor een mensenleven, maar wie toch het achtste bit bereikt verdient veel respect. Deze mensen zijn vrijgesteld van belastingen en genieten allerlei andere privileges.

Je ziet: zo is het allemaal veel logischer en overzichtelijker. Volgende keer meer.

ERROR

Deze tekst stond eerder in de By The Way…, nummer 68.

© Roelof Ruules