ERROR ON ROUTE 96

The Road to Erewhon

Het lijkt een eeuwigheid, maar het is nog maar twee jaar geleden dat we eerstejaars natuurkundestudenten in hun computerpracticum kennis lieten maken met het programma Gopher. Wat een opwinding. De wereld lag voor ons open! Twee maanden later wees een bevriende informaticus ons op het bestaan van Mosaic, dat plaatjes kon weergeven en bovendien gebruik maakte van zogenaamde hypertext. Wow! Nog weer een maand later hadden we de beschikking over een programma onder de naam Netscape. Dat was helemaal het einde… Kortom, de elektronische snelweg had ook een oprit gekregen bij de Leuvenlaan 21. Al snel namen we actief deel aan de internationale commune die het WereldWijde Web werd genoemd.

En hoe staat het nu, anderhalf jaar later, met onze eigen oprit? Zijn wij elektronische Belgen geworden, met onze voordeur direct aan ‘de baan’? Of blijkt onze oprit niet meer dan een karrespoor? Hoe vaak hebben we niet gevloekt als we melding 404 voorbij zagen komen, of, erger nog, tien minuten zaten te kijken naar de mededeling trying to connect… om vervolgens alsnog 404 te krijgen. Was het dat allemaal waard?

Is het, nu de digitale samenleving werkelijk zijn aanvang lijkt te hebben genomen, niet tijd om af te rekenen met een aantal verouderde analoge opvattingen? Onze klok is nog steeds geënt op een, althans op het continent, al eeuwen achterhaalde getalbasis. Onze kalender dateert zelfs van de Romeinen, evenals ons rechtssysteem. Om van de herkomst van sommige feestdagen maar te zwijgen.

Of blijven we toch vastzitten aan het analoge? De aarde draait nu eenmaal om de zon in 365-en-nog-wat eenheden, daar valt weinig aan te veranderen. We noemen dat een jaar, en zolang gravitatie en quantummechanica elkaar nog niet hebben gevonden zullen we het moeten doen met die analoge manier van tellen.

Om te laten zien dat het kan zal ik in de volgende aflevering een schema presenteren waarin de menselijke leeftijd niet langer tientallig maar binair wordt aangegeven: het hele mensenleven teruggebracht tot één byte. Het zal blijken dat we niet eens zo ver hoeven af te wijken van wat we gewend zijn.

Helaas geldt dat niet voor alles. In volgende By The Way…’s ook een paar negatieve aspecten van de digitale maatschappij zoals die nu al bestaat, alsmede een voorspelling voor de toekomst van het boek—ja, dat analoge ding van papier.

ERROR

Deze tekst stond eerder in de By The Way…, nummer 67.

© Roelof Ruules