ERROR

Hobbel

Het onderstaande werd met toestemming overgenomen uit de gids Cultureel Academisch Tourisme in Nederland (Deel I: Amsterdam, Leiden, Utrecht) door drs. M.P.C.Tee. De gids is verschenen bij uitgeverij Marskramer & Zaal, Scheveningen, 1991, en kost dertig gulden.

‘De Uithof werd enige jaren geleden geherstructureerd, daar de komst van het Academisch Ziekenhuis, en de daaraan gekoppelde toename van het aantal bezoekers, de toenmalige infrastructuur teveel dreigde te worden. Besloten werd het bestaande wegennet niet dramatisch uit te breiden, maar een aantal passende veranderingen aan te brengen, die niet alleen zouden voorzien in een verkeerstechnische behoefte, maar ook een culturele meerwaarde zouden geven aan de academische buitenwijk […]

‘Eén van de environmental artworks is de zogenaamde hobbel van architect Arthur van Duin. De hobbel draagt de naam Monument voor een Student en bevindt zich in het fietspad aan het westeinde van de Padualaan.

‘De hobbel heeft een multifunctionele duiding. Studenten komende vanuit de stad dienen eerst deze bocht-met-helling te overwinnen, alvorens zij zich aan de studie kunnen zetten. Studenten die vanaf de Uithof komen daarentegen zullen ondervinden wat een geweldige glijbaan de universitaire opleiding is, welk een duw in de rug gegeven wordt door de wetenschap van een gedegen Alma Mater, zowel achter zich als voor zich. Maar pas op! Men moet zich, als student, ook niet teveel laten gaan. Het risico bestaat dat men in volle vaart doorschiet, de busbaan op. Struikenpartijen aan weerszijden van het kunstwerk ontnemen de fietser het zicht op aanstormende bussen.

‘Op deze wijze heeft de kunstenaar zijn kunstwerk in het volle leven geplaatst, appellerend aan de onstuimige en vermetele levensstijl van de student, als een aanmoediging en tegelijk een waarschuwing. Het Monument voor een Student is daarmede wel het meest dynamisch, het meest realistisch verbeeldend, van alle kunst die in de Uithof is verrezen. Het is zeker aan te bevelen het fietspad in beide richtingen te volgen, eerst vanuit de stad, dan vanaf de Uithof, om deze uiting aan den lijve te ondervinden.’

ERROR

Deze tekst stond eerder in de By The Way…, nummer 1.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! © Roelof Ruules